o mapa-slovensko

Hrad Uhrovec

historická rekonštrukcia

Uhrovské Podhradie, SR

štúdia_2013

sipka

 Renovácie historických a kultúrnych pamiatok vždy patria medzi najnáročnejšie architektonické zadania. Tvorivosť architekta sa preskupuje z voľnej tvorby do tvarovej interpretácie minulosti. Dôraz je v tomto prípade kladený najmä na konštrukčný detail a remeselné prevedenie. Obnova hradného paláca sa pre ateliér ô stala príležitosťou pre realizáciu diela, v ktorom sa interpratácia minulosti snúbi so súčasným chápaním hodnoty pamiatky v jej historických vrstvách pri zachovaní materiálovej a remeselnej autenticity.        

podorys x y yy z zz a b c m d

 

hospodárska budova + bašta

axonometria_pôvodný stav

axonometria_navrhovaný stav

axonometria_vložené a rekonštruované časti

axonometrie_vložené schodisko v hmote bašty

pôdorys_1.np_bašta

pôdorys_1.np_hospodárska budova

pôdorys_2.np

pôdorys_3.np

pohľad z nádvoria_navrhovaný stav

celkový pohľad_navrhovaný stav

vizualizácie

text: Mgr.art Martin Zaiček